Labradorský retrívr


(Labrador retriever)

 

Labradorský retrívr je mimořádně přizpůsobivý a všestranný pes. Toto plemeno, původně chované pouze pro účely lovecké, se nyní více  uplatňuje jako společník, průvodce nevidomých a jinak postižených, nebo jako pracovní pes policie či záchranné služby. Pro svou mnohostrannou povahu bude dobrým rodinným  mazlíčkem, ale bude vynikat i v soutěžích poslušnosti a agility, a v neposlední míře může slavit úspěch i jako výstavní pes. Mírný, vždy dobře naladěný, inteligentní, splňuje všechny vaše nároky. Labradorský retrívr vám poskytne více radosti a potěšení, než jste schopni mu vrátit.

 

 

Historie

Ať už je prapůvod tohoto plemene jakýkoliv, pravdou je, že na pobřeží Newfoundlandu byli tito psi cvičeni k přinášení rybářských sítí z ledové vody. V 19. století přijížděli newfoundlandští rybáři do západní Anglie obchodovat s rybami a někteří tu prodali i své psy. Náhle se ukázalo, že labradoři úspěšně pracují také jako psi lovečtí. Anglický Kennel Club je jako plemeno uznal v roce 1903. Jméno labradorský retrívr jim dal poprvé hrabě z Malmesbury roku 1887. Pro svou všestrannost je labrador mezi retrívry nejznámější a nejrozšířenější.

 

Povaha

Inteligentní, odvážný, vytrvalý, s přátelskou povahou a nedbalou inteligencí, tak lze stručně a výstižně charakterizovat retrívra. Je to vynikající lovecký pes, v zemích původu byl nasazován k dohledávání zastřelené zvěře, hlavně pernaté, vodní a polní. Nejvýznamnějšími vlastnostmi retrívra jsou vrozená záliba v přinášení různých předmětů, mimořádná záliba ve vodě, jemný stisk čelistí, snadná ovladatelnost, výrazná chuť k práci a ochota ke spolupráci se svým pánem. Jeho přátelská a mírná povaha, inteligence, trpělivost a přizpůsobivost ovšem retrívra předurčují i k úloze společenského domácího psa.

Labrador je milý, věrný, vyrovnaný a neobyčejně laskavý k dětem. Je stále přátelsky nakloněn, ale k vetřelcům se chová ostražitě. Hodí se jak pro život na venkově, tak i ve městě. Rád se podílí na všech stránkách života, hraje si s dětmi, miluje fotbal, plavání i surfing. Vždycky se snaží zaujímat přední místo jako zábavný člen rodiny. Vyniká láskou a přítulností a je ochoten se podílet na veškeré vaší činnosti. Je vždy připraven podniknout cokoliv, jen, aby byl s vámi. Společenskost je jeho hlavní předností. Raději se obejde bez jídla než bez lásky. Ačkoliv je hravý a nesmírně čilý, za klidného večera také rád sdílí rodinnou pohodu.

 

Využití

Uplatňuje se ve vyhledávacích a záchranných družstvech, hledá oběti po zemětřesení a v lavinách, kdy jen pes je schopen najít ještě živé oběti. Labradorští  retrívři jsou také výborní stopaři ve službách policie nebo armády, pomáhají také při hledání drog a výbušnin. Pro svůj vynikající čich a zároveň klidnou povahu byli využíváni již v obou světových válkách k vyhledávání min.

 

Jsou skvělými průvodci nevidomých a nedoslýchavých.Velikost labradorského retrívra, jeho přátelská povaha, velká ochota a přirozené schopnosti k přinášení z něj činí ideálního pomocníka a společníka invalidů.

 

 

Využití retrívrů v lovecké praxi

 

Labradorský retrívr má přirozené vlohy stát se ideálním loveckým psem, schopným lovit a přinášet zvěř i v nejhustším porostu. Jeho hustá nepromokavá srst mu poskytuje dokonalou ochranu. Rád vyhledává a přináší všechny možné předměty. Postupně a velmi trpělivě může tyto základní instinkty přeměnit v solidní práci loveckého psa. U retrívrů se schopnost k aportování přenesla z části po plemenech vzniklých z barbetů a pak hlavně výběrem konkrétních chovných jedinců, kteří měli tuto vlastnost vrozenou.

Má-li se uvést něco o loveckém využití retrívrů v současnosti, platí zde totéž, co o jiných plemenech psů. Lze je vycvičit převážně k práci slidičů (kam také byli spolu se španěly a křepeláky zařazeni), ale mají větší dispozice pro aportování hlavně pernaté zvěře. Navíc jejich výhodou oproti jiným loveckým plemenům je větší síla a odolnost ve studené vodě, snadno unesou i těžší vrubozubé ptáky včetně velkých kachen a hus.

Ovšem potíž je v tom, že značná část chovů retrívrů se stává pouze společníky svých majitelů. A tak stejně jako některá plemena ovčáckých psů v životě neviděla stádo ovcí, natož aby s ním uměla pracovat, děje se bohužel něco podobného s retrívry.

Zatímco třeba kontinentální ohaři nebo jagdteriéři se málokdy dostanou do rukou „nemyslivců“, je tomu s retrívry naopak. Nevyužívané vlohy postupně slábnou, mnohé dovednosti již nejsou vrozené, ale musí být opětně naučeny výcvikem. Navíc nejsou retrívři příliš rozšířeni ani v zemích svého původu a to také snižuje jejich využití v lovecké praxi.

 

Než začnete uvažovat o štěněti retrívra

Labradoři a zlatí retrívři se stali i u nás jakousi módou. Ještě před tím, než vůbec člověk začne uvažovat, jakého psa si pořídí, je nutné odpovědně uvážit, zda je schopen zajistit psovi veškerou péči a lásku, kterou potřebuje pro spokojený život. Jakmile si pořídí jakékoliv zvíře, zejména retrívra, přebírá za něj zároveň odpovědnost. Je nemyslitelné vzít si štěně "na zkoušku" a při prvním problému je zase odložit. Nový majitel si musí uvědomit, že průměrný věk psa se pohybuje okolo třinácti až patnácti let a je povinností postarat se o pejska po celou tuto dobu. Nikdy by člověk na sebe neměl brát závazek péče o retrívra, pokud si není naprosto jist, že je schopen zajistit všechny podmínky pro jeho kvalitní chov. Bude muset obětovat část svého pohodlí a hodně času, trpělivosti a lásky, aby soužití s retrívrem bylo příjemné pro obě strany.

Při úvahách nad výběrem štěňátka se nový páníček musí nejdříve zamyslet nad důvodem, proč retrívra chce a jaké má podmínky pro jeho chov. V úvahu musí brát časové, prostorové, finanční a také své schopnosti výcvikáře. Musí předem pečlivě promyslet, zda je schopen se o psa postarat tak, jak je třeba a hlavně si musí uvědomit, že cena za nákup štěňátka je ta nejnižší položka v životě psa.

Koneckonců rozhodnutí zvíře si nepořizovat může být projevem lidské zodpovědnosti a vyjádřením laskavého porozumění pro svět těchto báječných domácích oblíbenců – retrívrů!

Text: Pavel Míšek

Chovatelská stanice zlatých a labradorských retrívrů Artemis Gold

www.artemis-gold.cz

Foto: Pavel Míšek, Milena Štěpánková

 

 

RETRIEVE znamená aportovat

 

Teorií o původu retrívrů je mnoho a často se zásadně liší. Znalci psů v 19. století, např. R. Strebel a V. Shaw, považují za předky všech retrívrů psy z New Foundlandu a Labradoru. V Anglii chovali lovci pro různé způsoby lovu samostatná plemena, aby si jejich ohaři nepokazili vystavovaní a postoj. Proto se pro práci aportérů dříve využívali různí kříženci mezi ovčáky a honiči, stejně jako vodaři, pudli a španělé. Postupně však bylo jasné, že tito psi musejí mít dostatečnou velikost, sílu, vytrvalost a hlavně odolnost v jakémkoliv prostředí, zejména ve studené vodě. K tomuto účelu byl do Anglie dovezen z amerického kontinentu předek dnešních retrívrů, jaká byla jeho podoba však není známo.

Této teorii odporuje další domněnka. Podle ní chovali Eskymáci odnepaměti psy podobné vlkům, se vzpřímenýma ušima a ocasem více či méně zatočeným nad hřbet. Tento severský pes se však předkům retrívrů vůbec nepodobobal, a tak se předpokládá, že předek dnešních retrívrů byl do severní Ameriky dovezen z Evropy.

Uvažuje se o velkých dogovitých psech Vikingů, žijících zde už před pěti stoletími, stejně jako později o psech sv. Huberta, dovezených z Anglie.

Zajímavá je i domněnka Mary Wiliams, že předcůdci labradorů jsou portugalského původu.

Dodnes existující pastevecké plemeno Cao de Castro Laboreiro se totiž i v současnosti co do velikosti podobá labradorům. Navíc území Labradoru bylo od počátku 16. století po dobu 250 let portugalskou kolonií a názvy Laboreiro – Labrador (pobřeží dělníků) zní velmi podobně.

Když se v polovině 19. století začalo v Anglii s čistokrevným chovem retrívrů, byli zde známi pouze psi s vlnitou a kudrnatou srstí. Typ Wavy dal časem vzniknout plemenům Flat Coated a Golden, zatímco Curly Coated se stal nejstarším plemenem této skupiny aportérů.

V. Shaw ještě v roce 1880 popisuje retrívra norfolského a ruského, ovšem pro svůj nejednotný vzhled byli tito jedinci považováni za „bastardky“. Rovněž R. Strebel ve svých knihách píše jen o typu Wavy a Curly, retrívr z Labradoru není v té době považován ještě za samostatné plemeno.

 

V současné době dělíme retrívry takto:

 

-          CURLY COATED RETRIEVER  ( FCI - Standard N° 110/22.01.1999/GB )

-          FLAT COATED RETRIEVER  ( FCI - Standard N° 121/29.01.1999/GB )

-          GOLDEN RETRIEVER  ( FCI - Standard N° 111/29.01.1999/GB )

-          CHESAPEACE BAY RETRIEVER  ( FCI - Standard N° 263/USA )

-          LABRADOR RETRIEVER ( FCI - Standard N° 122/29.01.1999/GB )

-          NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER ( FCI - Standard N° 312/Kanada)

 

Přestože ze šesti plemen retrívrů byla čtyři prošlechtěna do oficiálního uznání v Anglii, nedá se říci, že jsou jen přívažkem k ohařům při jejich stylovém způsobu lovu,vždyť další dvě plemena vznikla v USA a Kanadě, a tam se jistě musela prosadit zcela samostatně.

Při studiu ostatních plemen, která se podílela na šlechtění retrívrů, musíme nutně dojít k závěru, že retrívři nejsou jen aportéři. Tak Curly Coated v sobě nese i krev vodních španělů, pudlů a novofoundlanďanů. V chovu Flat Coated se nejvíce uplatnil původní typ Wavy s vlnitou srstí, setři a původní labradoři.

 

O zlatém retrívru jsou prý nejpřesnější údaje, ale i to se týká jen konkrétních jedinců.Také v jeho původu můžeme vystopovat psi s vlnitou srstí a dále pak setry, popř. bloodhoundy a vodní španěly.

 

Americký Chesapeake Bay má mezi svými předky psy z Nového Foundlandu, coonhoundy a otterhoundy. Toller, vyšlechtěný v Kanadě a s neskutečně dlouhým oficiálním názvem, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, v sobě nese vedle některých výše uvedených plemen i kokra a kolii, což z něho prý dělá i dobrého hlídače.

 

A ještě několik vět k názvu této skupiny. Slovo RETRIEVE má v angličtině hned několik významů, ve vztahu ke psům se překládá jako aportovat. Není zcela jasné proč se retrívrům v Česku říká přinašeči, protože v Anglii mají pro tento účel slovo bring. Navíc význam slova aportovat, aport, je téměř mezinárodně srozumitelný, název aportér by byl pro používání v myslivecké praxi vhodnější.

 

 


Vanda Ročková
Aktualizováno: 8.2.2010 15:37:21
Napsáno: 8.2.2010 15:33:44

Forum.

Vložit príspěvěk

10.2.2010

Eva

tak my máme tenhle zázrak,chytrý ,milý,učenlivý,inteligentní,skoro se dá říct ,že lepší pes neexistuje ,no a ten můj je spratek neposlušnej,dělá si co chce,všechno okusuje,utíká a pravda ,že nosí na co přijde a běda když je to papír ,to roškube na milion kousků ,no jak píšete ,ZAZRAK ,ale je milej to je

14.2.2010

Milena Štěpánková

Retrívři jsou skvělí pejsani plní lásky. Náš Labrador doma funguje jako terapeut, který nám dává spoustu radosti a bezmezně miluje děti, proto jsme si toto plemeno vybrali. Sousedi z paneláku vítá jako členy rodiny a šíří radost a lásku do celého okolí. Doma je vzorný, ale venku ho ovládají lákavější pachy a je neposlušný, ale tolerujeme mu to, protože je v puberálním věku. Jinak je to ZLATÍČKO a vřele toto plemeno doporučuji, především do rodin s dětmi.

11.3.2010

kakouš

ahoj my máme taky labradora mikiho je malinko neposlušne ale jak pise EVA to sme taky prozily kupovali jsme mu hracky usi kosti naky mega i kdyz byl stene to si si jeste pamatuji jak nám rozkousal 3 krát sedacku a museli ji predelávat

1.8.2010

ivan

Naše walina je suprová ,ale má jednu vadu zdá se mi v 11měsících docela malá tak bych se rád zeptal do kolika let retrívr roste

16.3.2011

Iva

Ahoj. Naše labradorka Ajša už bude mít 4 roky. A je to taky úžasná "modelka!" Ona tak krásně chodí teď háže těmi boky... :D

13.4.2011

Míla

My máme dvě fenky labíků, žlutou a černou, také tvrdím, že snad lepší plemeno není, milují nás a my milujeme je, černá je menší, ta má v kohoutku 54 cm a žluté 64 cm, jsou to takové naše uličnice vždy s dobrou náladou. Bydlíme v paneláku a všichni sousedi je obdivují a naše holky jsou se všemi kamarádky.

20.8.2011

Brigita

My máme také labradora ale udivilo mě že labradoři mají mimořádnou zálibu ve vodě, protože ta naše má panický strach z vody.. tak nevim. Ale my jsme ji dostali ve 3 letech když byla kdesi zavřena sama v horách.. tak možná proto :/ ale zase je neuvěřitelně mírumilovna :)

26.8.2011

Siminka

já bych se chtěla zeptat od jakého roku je pes připraven k připouštění

1.11.2011

Ivan

Naše Senda je přesně pes, jakého jsem si vysnila. Vydrží v domě sama, když jsem v práci, ale pokud jsem doma, mám ji stále za zády.Mazlí se, umí líbat bezvadně, nehrabe na zahradě, nic nerozkousává (jen plyšové hračky), dokonce i trošku poslouchá. Manžel říká: "Jaká panička, taková čubička". Jiné plemeno už bych nechtěla.

17.11.2011

Pitrs

mám doma 4mesicni stene labradora a je to hrozny psycho...v klidu doma sama vydrzi tak dve hodiny.kdyz sme doma,tak si vynucuje neustalou pozornost.venku chodime bez voditka,posloucha dobre,ale ta zavislost na me je hrozna..kdyz ji hlida pritulka tak je porad smutna,breci a u nikoho nemuze dlouho cekat..snad z toho trubka vyroste:D

2.1.2012

bartovl1

my už mame 7 mesičniho labradora ale je štěsti že ho mame venku protože doma by vsecko rozkousal taky kouse i venku takže mame co delat aby jsme to vsecko uklidily

7.4.2012

Ivana

Naše Senda má 1a1/2 roku a pořád nás překvapuje. Řekla bych, že je to pes vítací. Miluje návštěvy a všechny psy v okolí.Na vycházkách si vzorně nosí klacek, ale ten nikomu nepůjčí. Je to ta nejlepší koupě a investice mého života.

24.10.2012

Luca

ahoj, taky máme labradora, jsou mu 2 roky a za tu dobu nás to stalo 3 bazény, gauč, 2x předložky do koupelny, okousané nohy u židlí, 4 pelechy a kompletně pročistil dětem hračky v pokoji, ale i po tom všem musím říct, že věrnějšího přítele jsme si nemohli přát, ta jeho věčná vítání nás tak nabíjí, že mu tímto děkujeme, děkujeme Dino :)

1.5.2013

Bára

Náše Bella je hodnoučká fena,tetko s ní háže puberta,ale je učentlivá,má ráda děti i když má takovou radost, že je vidí no a skáče, ale už je to s ní lepší:))..na vodítku pošlušná! Je to naše zlatíčko...a jak píšete tak naše Bella ta taky všechno rozcupuje :DD Někdy si připadám jako v komedii Marley a Já -> a já jsem : Bella a Já ! :DD prostě super pes :)

1.5.2013

Bára 2

Naše Bella je tolik učenlivá že si umí i sama otevřít a poté i zavřít dveře :)Ano pes je to vítací spíše než hlídací,ale každý pes umí hlídat svojí smečku :))

24.7.2013

Olda

Dobry den, prosim Vas, mame 3,5 mesicni stenatko labradora a kdyz jdeme kolem rybniku na prochazce tak tam jiz skace a bavi hot. Slysel jsem nazor, ze jt o brzy. Mam mu to zakazovat? Diky moc za odpoved

27.7.2013

Milan

Oldo,nebojte to je v pohodě!Jen dejte na něj trochu víc pozor.Kdyby šlo o to koupání,tak již po třech měsících je to celkem v pohodě ať si říká kdo chce co chce!Ono jde spíš o to používání šamponů,atd.-tam bych asi chvíli počkal(ca.aspoň ještě dva měsíce). Mam Labradorku (7 let)a už i po štěňatech,tak vím co píši! P.S. To já mam pravý opak-co bych dal za to aby plavala=nechce a nechce :-(

27.7.2013

xxxx

nejlepší,krom jiných perfektních vlastností, "antistresový" plemeno na světě! Miminko!!!

27.7.2013

milda

Hezký článek,jen by to chtělo doplnit do "historie",že hnědý labrouš byl až do 50tých let 20tého stol. zavrhován,a v mnoha případech utrácen jako nečistokrevný,nevhodný k šlechtění,množení,...!!!!!Chudáčkové maliknatý

29.7.2013

Olda

p. Milane, dekuji za zpravu. Rozhodne jej nekoupu v zadnych samponech atd. Prave to vim, ze nemam delat. Ciste jenom voda z rybniku. Dekuji za zpravu.

11.9.2013

papen75

Lepšího psího kamaráda jsem nepotkal a už bych ani jiného nechtěl. Je pravda že je vodomil a skáče do vody i v lednu.

8.12.2013

nnn

ta naše je někdy trochu potrhlá ale je to nejlepší pes na světě! je také dobrým společníkem.

4.1.2014

Jarka

Dobrý den, manžel touží po zlatém retrívru, děti samozřejmě po jakémkoliv psu (chce psa-kluka)P.S. máme nyní možnost odběru čistokrevné labradorky křížené se zlatým retrívrem. Já stále váhám :) Máme dvě malé děti 4,5letou dceru a 2letého syna, zatím jsem ještě rok na mateřské. Četla jsem všechny příspěvky a jak vidím je to 50 na 50 :) Máme nově zařízený dům a rozhodně by mě nijak nepotěšilo i když pejsky miluji (měla jsem 15let pudla), aby mi tu vše rozkousal. Dále jsem dostala inforamci, že hodně pouští chlupy a stačí oklepat, aby to bylo všude. Máme sice dům a zahradu, ale je mi jasné, že pejsek bude bydlet s náma doma. Můžete mi někdo napsat, zda do toho jít či tuto rasu ne? Vím, že je to závazak, radost, starost povinnost na spoustu let a nerada bych se unáhlila, to by si pejsek ani já nezasloužil :) Tak se do mě dejte, budu ráda za každý názor!!! děkuji a hezký den

5.5.2014

Romanko

Dobrý deň, naša fenka (labrador) má šteniatka. Narodili sa aj čierne aj biele. Na čiernych je biela škvrna na hrudi, ktorá je vraj prípustná. Neviete niekto, či tá škvrna do dospelosti zmizne? Alebo už im tam ostane?? Za odpovede ďakujem. začal som krmiť teraz podla tohto Odkaz

11.5.2014

Martina

Dobrý den, pro všechny co uvažujete o labradorovi, je opravdu úžasnej pes, kamarád. Mám doma 5ti letou labradorku, ale co se nikde neuvádí do třech let budete mít vše rožvejkané, přesázené. Potom se uklidní. Chce to lásku a trpělivost. Koukněte na film Merly a já.

23.4.2015

Milan

To: Romanko Omlouvám se za co skoro roční příspěvek,ale skvrna nezmizí a navíc nejen FCI,kde je to přípustné,je takový to hafík vzhledově "milejší". Upoutá víc. Ano-jednobarevnost!Ale jediný štěně z vrhu bylo černý s bílým flíčkem na hrudi a bylo nejžádanější!! LR FOREVER,miluji je!!! :D

Vložit příspěvek
Používejte diakritiku. HTML značky zakázány. Diskutujte pouze k tématu. Pokud máte zájem o odbornou radu, napište spíše do veterinární poradny. Zde Vám autoři neodpoví.

Vložením diskuzního příspěvku souhlasíte s pravidly vkládání diskuzních příspěvků
Prosím přihlašte se pokud chcete komentovat
Text:
 
Publikování nebo šíření obsahu muj-pes.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno: muj-pes.cz © 2010
Řešení problémů, webmaster: webmaster@muj-pes.cz; Redakce:info@muj-pes.cz