Agility


Určitě už většina z vás slyšela o tomto novém sportu pro psy. Mnozí také už nějaký ten závod viděli. Víte ale kdy agility vzniklo? A jaká jsou pravidla? Kteří psi můžou agility běhat a jaké překážky se vyskytují na trati? Povězme si tedy o agility něco víc…

Vznik

Agility je poměrně nový sport, který začal vznikat kolem roku 1970. Hlavním zakladatelem tohoto sportu byl Peter Meanwell, s jehož přispěním se v roce 1978 poprvé agility představilo divákům na Cruftově výstavě, kde mělo za úkol pobavit diváky. Inspirací pro agility byly koňské parkury. Agility na výstavě upoutalo tolik lidí a psích nadšenců, že se rozhodli se zúčastnit této novinky aktivně. Od té doby se začaly zakládat nové kynologické kluby, které nabízely možnost trénovat agility a ty stávající k nim tuto aktivitu přidaly. První oficiální soutěž se konala roku 1979 v Londýně na mezinárodní výstavě koní.

První organizací, která se snažila dát agility nějaký řád, byl Kennel klub. Podařilo se mu to v roce 1980 a první závod s pravidly vydanými touto společností se běžel ještě tentýž rok, opět na Cruftově výstavě. Jako rozhodčí tam působil Peter Meanwell s Petrem Lewisem, který plnil úlohu zapisovatele. Od té doby se Peter Lewis s Johnem Gilbertem pustili do šíření tohoto sportu do Evropy a poté i do celého světa.

Co je to agility

Agility je sport, který má, jako každý jiný, svůj řád – u nás je to Řád Agility České republiky. V agility jde o to, že v určitém čase musíte se psem zaběhnout překážkovou trať v daném pořadí. Přičemž pes překonává parkur, zatímco páníček běží podél překážek a udává směr. Je to bezkontaktní sport, který vyžaduje dokonalou ovladatelnost psa a radost z pohybu. Pes běží bez obojku a na povel vykonává různé překážky.

Agility je výchovná i zábavná činnost psovoda se psem. Tento sport lze vykonávat jak rekreačně, tak i vrcholově. Agility předpokládá dokonalý vztah mezi psovodem a psem, neboť tvoří společně jeden tým.

Agility není ale jen o běhání a rychlosti, ale i o souhře psovoda a psa. Jde především o radost. I psi kteří mají krátké nožičky či zavalité tělo mohou běhat agility. Nejde o to, že nebudou dost rychlí na to, aby závodili, ale že si s majitelem lépe porozumí, získají nové zkušenosti a budou si blíž. Agility je sport o kontaktu se psem. Jsou lidé, kteří běhají agility se svým psem jen pro zábavu, pro vzájemnou radost a lepší porozumění.

Trénink

Agility by měl běhat pouze pes, který je zdravý a má už dostatečně vyvinuté kosti. Psovodi, jejichž psi mají dysplazii kyčelních či loketních kloubů, by se měli nejprve poradit s veterinárním lékařem.

Samotný výcvik agility je o to jednodušší, pokud je pes aktivní a lze ho dobře motivovat pamlskem či hračkou. Velkou výhodou je i to, pokud váš pes zvládá odložení a přivolání.

Při agility by se mělo postupovat tak jako u všeho, od lehkého ke složitějšímu. Nejlepší bude psa nejdříve naučit jednotlivé překážky a až pak jejich případné kombinace. Od začátku musíte psovi ukázat, že neexistuje větší zábava než agility. Musíte ho hodně chválit a odměňovat i za sebemenší pokrok. Při výcviku dělejte časté přestávky na hraní a ukončete jej včas, tzn. dříve než ho cvičení přestane bavit. Na příští trénink se bude určitě těšit.

Psa na parkuru netrestejte. Ani fyzicky, ani slovně. Učí se nejen pes, ale i psovod, a mnoho chyb psa vychází právě z chyb psovoda. Při výcviku je také důležité, abyste psa nerozptylovali svými problémy. Například nevhodným oděvem (vlajícím) či klouzavou obuví. Dlouhé vlasy je lepší sepnout do gumičky, protože povely vydáváte i rukama a pokud si najednou uprostřed parkuru budete upravovat vlasy, pes bude zmatený.

Trénovat samozřejmě můžete jak se staršími psy tak i se štěňátky, která by ale neměla příliš skákat do doby, než se jim kosti a klouby plně vyvinou. Úrazy v tomto věku bývají většinou pro vývoj kostí štěněte fatální. Se štěnětem můžete cvičit pevný, či látkový tunel. Skokové překážky by měly být co nejnižší, nejlepší je ovšem počkat až pejsek vyspěje a poté skokové překážky trénovat. Na většině cvičišť, když se štěně učí agility, položí přeskokovou tyčku na zem, takže štěně ji spíš jen překračuje.

Pokud psa bude agility bavit, můžete s ním i závodit. Špičkoví psi parkur agility milují a když vidí překážky, často už je nic jiného nezajímá.

Jak vypadá trať

Jak bude trať postavená, záleží jen na rozhodčím. Minimální velikost prostoru pro stavbu parkuru je 20 m x 40 m. Vlastní trať má délku mezi 100 m a 200 m a obsahuje 12 – 20 překážek (minimálně 7 skokových). Vzdálenost mezi překážkami je minimálně 5m a maximálně 7m, s výjimkou skokových překážek. Každá překážka má své číslo.

Kteří psi mohou běhat agility

V podstatě všichni psi, všechna plemena i všichni kříženci mají možnost běhat agility. Záleží především na tom, zda má pes pro agility předpoklady – zda je hravý, rád běhá a skáče, má hodně energie a je rychlý.

Ale i z psího lenocha se rázem může stát pes, kterého bude agility bavit. Uvidí spoustu jiných psů a možná ho to chytne. A když ne, tak si alespoň s páníčkem vyzkouší něco nového.

Nejvhodnější pro tento sport jsou bezesporu kolie – border kolie, bearded kolie, ale také ostatní ovčácká plemena jako jsou šeltie, australský ovčák a další. Výborní jsou ovšem, i knírači, pudlové a bíglové. Určitě se mezi každým plemenem najde jedinec, který je v agility velmi dobrý. Stačí se podívat na nějaké závody, kde se najde mnoho a mnoho zástupců psích plemen, takže nelze říct, že zrovna váš pes se pro tento sport nehodí.

 

Překážky

Překážky nesmí být pro psa nebezpečné a musí odpovídat popisům a mírám daným Řádem Agility ČR. V parkuru nemusí být obsaženy všechny překážky.

Překážky, které se používají: skokové překážky, zeď, viadukt, skok daleký, kruh, pevný tunel, látkový tunel, slalom, kladina, houpačka, šikmá stěna, stůl.

 

Druhy soutěží a zkoušek

V agility můžete se svým psem skládat zkoušky, které se skládají z několika tříd. Stejně tak můžete běhat jenom určitou soutěž. Rozdíly mezi třídami a různými druhy soutěží jsou v jejich délce a obtížnosti, i maximální čas může být rozdílný.

Výkonnostní třídy zkoušek:

-       Agility 1 podle jednotlivých kategorií: SA1, MA1, LA1;

-       Agility 2 podle jednotlivých kategorií: SA2, MA2, LA2;

  • Agility 3 podle jednotlivých kategorií: SA3, MA3, LA3;

 

Velikostní kategorie

Psi jsou podle své kohoutkové výšky rozděleni do tří velikostních kategorií:

SMALL – S (malý):  do 34,99 cm včetně

MEDIUM – M (střední): od 35 cm do 42,99 cm včetně

LARGE – L (velký): od 43 cm včetně

 

Agility 1

Této třídy se mohou zúčastnit pouze týmy (psovod+pes), které ještě nemají zkoušku A1 složenou třikrát na výborně déle jak rok (s maximálně 5,99 trestnými body), u dvou různých rozhodčích na oficiálně uznaných závodech. Pokud tým splní výše uvedená kritéria, může ihned přestoupit do A2.

Pro A1 smí být použity maximálně tři překážky s kontaktními zónami (podle uvážení rozhodčího). Dvojitá skoková překážka a/nebo kombinace skoků (dvojskok, trojskok) by neměla být v A1 použita.

 

Agility 2

Mohou se jí zúčastnit týmy, které složily zkoušku A1 třikrát s ohodnocením výborně.

Postup z A2 do A3 je možný až po splnění zkoušky A2 třikrát na výborně bez trestných bodů (za chyby, odmítnutí a čas) u dvou různých rozhodčích s umístěním do třetího místa.

Pro A2 mohou být použity maximálně 4 překážky s kontaktními zónami (podle uvážení rozhodčího).

 

Agility 3

A3 je elitní třída, do které psovod vstupuje po splnění daných podmínek a na požádání výcvikáře KA ČR předepsaným formulářem o vydání karty A3. Po obdržení karty A3, se zkratka A3 stává součástí jména psa – např. A3 Ben. Karta A3 je pouze na jeden rok, takže psovod se svým psem musí v daném roce splnit podmínky dané řádem agility, aby mohl následující rok požádat o prodloužení karty.

Pro A3 mohou být použity max. 4 překážky s kontaktními zónami (podle uvážení rozhodčího). 

 

Jumping

Jumping může být tak jako zkoušky agility rozdělen podle výkonnostních tříd - J1, J2, J3. Pravidla jsou stejná jako u odpovídající výkonnostní třídy Agility 1, 2, 3 s tím rozdílem, že trať neobsahuje žádné překážky s kontaktními zónami ani stůl.

Pro postup do vyšší výkonnostní třídy se počítají pouze výsledky zkoušky v Agility.

 

Otevřené soutěže:

Agility

Pravidla jsou zde stejná jako u tříd zkoušek A1, A2 i A3, avšak tato soutěž je pro všechny psy bez ohledu na složené zkoušky.

Jumping

Soutěže Jumping jsou otevřené pro všechny psy bez ohledu na složené zkoušky. Soutěžit se může na tratích s libovolným stupněm obtížnosti.

Soutěže veteránů

Mohou se jich zúčastnit psi od 9 let věku v kategoriích Small a Medium, a od 8 let věku psi v kategorii Large, s tím, že se tito psi od okamžiku přestupu do třídy veteránů již nesmějí účastnit zkoušek A1 – A3, Jumpingu ani otevřených soutěží Agility a Jumping.

Soutěž veteránů se skládá z Agility a Jumpingu. Trať může být shodná jako pro otevřené soutěže Agility a Jumping, závodí se však na upravené výšce překážek.

Ostatní soutěže

Existují ještě jiné soutěže a hry, při nichž se závodí přímo podle pravidel agility nebo jejichž pravidla se pravidlům agility podobají.

Posuzování

Posouzení správnosti překonání překážek případně chyb záleží na rozhodčím. Pro agility se používají 4 druhy trestů – časové chyby, chyba, odmítnutí, diskvalifikace.

Časová chyba znamená, že pes nesplnil trať ve stanoveném čase. Za každou sekundu navíc se přidává 1 trestný bod.

Každá chyba značí pro tým 5 trestných bodů. Rozhodčí oznamuje chybu zvednutou rukou s otevřenou dlaní. Jde např. o chyby, kdy pes špatně překonal překážku, když se psovod dotkne psa a získá tím nějakou výhodu, či třeba úmyslný dotyk překážky psovodem.

Každé odmítnutí znamená pro tým 5 trestných bodů. Rozhodčí je oznamuje zvednutou rukou sevřenou v pěst.

Diskvalifikace záleží na rozhodčím. Jde často o velmi závažné důvody, pro které rozhodčí tým pošle z trati ven. Důvody, pro které je psovod se psem vyloučen z tratě, mohou být třeba hrubé zacházení se psem, nezvladatelný pes, třetí odmítnutí na trati, použití pomůcek v průběhu překonávání tratě apod. Celý výčet důvodů pro diskvalifikaci najdete v řádu agility.

 

Jak vypadá průběh soutěže

V den soutěže je zakázán trénink na překážkách, které jsou umístěny v prostoru parkuru. Mimo tuto trať je umístěna jedna skoková překážka, na které se psovod se psem může rozcvičit. Rozhodčí zkontroluje překážky a posoudí, zda odpovídají řádu. Určí plán tratě, kterou předá organizátorům a ti podle plánu postaví trať. Rozhodčí pak parkur zkontroluje a přeměří. V určitou dobu stanovenou rozhodčím, si může psovod bez psa parkur projít. Před začátkem závodu seznámí rozhodčí soutěžící s přesnými údaji o trati a pravidly. Pokud se rozhodčí rozhodne, může jako první trať absolvovat tzv. předskokan. Tedy psovod se psem, kteří se soutěže neúčastní. Před startem je pes psovoda v základní pozici před startovní linií. Psovod psovi sejme vodítko a obojek, případně další výstroj a ozdoby (pokud není s rozhodčím dohodnuto jinak). Vodítko psovod předává pomocníkovi u startu, případně na předem určené místo. V prostoru startu a cíle nesmí ležet žádné věci. Psovod psa ovládá způsobem, proti kterému nemohou být z hlediska ochrany zvířat žádné námitky (nedrží jej za kůži, neodhazuje). Psa na startu drží výhradně psovod. Na pokyn rozhodčího smí psovod vystartovat nejpozději do 20 vteřin. Čas se spouští ve chvíli, kdy pes překoná startovní linii. Psovod v prostoru celé trati nesmí používat pomůcek ani pamlsků a je zakázáno, aby překonával, podlézal či překračoval překážky. Pokud to nedodrží, může být tým diskvalifikován z celé soutěže. Po překonání poslední překážky a proběhnutí cílem se zastavuje čas a psovod musí se psem po doběhnutí urychleně opustit prostor tratě.

 

Další informace naleznete na www.klubagility.cz

Text: Ivana Pospěchová

Foto: Alice Jirásková, Renata Hofmann

www.konepsikocky.cz

 

 


Vanda Ročková
Aktualizováno: 24.7.2009 15:31:41
Napsáno: 24.7.2009 15:13:16

Forum.

Vložit príspěvěk

28.7.2009

lucka

Ahoj,nahoře se píše,že agility by měl vykonávat jen zdravý vyvinutý pejsek,což je pravda a celkem hodně důkežitý fakt,ovšem dále se píše o dysplazii a konzultaci s veterinářem.Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost.Agility běhám už pěknou řádku let...jednou k nám přišel pejsek šeltiáček,začal běhat,naučil se základy a potom mu našli velmi silnou dysplazii(nejhorší stupeň),kloubní jamka vůbec není vyvinutá a veterinář doporučil s agility přestat.Jakmile ale šeltiáček přestal sportovat,začal mít bolesti a jeho stav se podstatně zhoršil.Proto jeho panička nečekala než úplně přestane chodit a vyrazila opět na tréninky.Začínal pomalu,ale jak se znovu osvalil,začal zase fungovat.Svaly mu klouby fixují a je to celkem logické,pokud pejskovi končetinu nemá co držet v její poloze,bude to bolet,pokud ale místo jamky narostou pořádné svaly,stav pejska se viditelně zlepší.Nekritizuji tím pisatele článku,jen bych chtěla zdůraznit,že jediný,kdo Vašeho pejska nejlépe zná jste vy a kolikrát musíte dělat vlastní rozhodnutí:o)

16.10.2009

HanaVos@seznam.cz

Dobrý den, prosím vás, co si přejí = říkají ČEŠTÍ "agiliťáci", když jdou na trať? (Měl by to být ekvivalent přání jako je např. "Zlom vaz!") V angličtině je to "Run clean!" - a na českých závodech co? Děkuji! Překladatelka Hana Vosátková.

25.10.2009

Lucka

Ahoj,tak my si říkáme - Makejte! nebo Ukažte jim to! ale Zlom vaz! teda ne:o):o)

17.12.2009

Pavla

mÁM STRAŠNÉ ZKUŠENOSTI. BYLA JSEM NA TRÉNINKU JEDNOU, PEJSEK MI SPADL Z KÝVAJÍCÍ SE KLADINY NA NOHU A MĚSÍC MI KULHAL. BYLA TO VYLOŽENÁ NEZODPOVĚDNOST TRENÉRKY, PROTOŽE JÁ JI NA FAKT, ŽE SE KLADINA KÝVE A ŽE TO BUDE JEŠTĚ HORŠÍ, KDYŽ NA NI VLEZE 60 KG VÁŽÍCÍ PES UPOZORNILA. BYLA JSEM HLOUPÁ, ŽE JSEM SE NECHALA UKECAT!!! MĚLA JSEM SE HNED OTOČIT NA PODPADKU A JÍT DOMŮ....

18.1.2010

Natálie

Chtěla jsem se zeptat jestli bych mohla začít cvičit agility s roční fenkou labradora.

15.2.2010

Míša

Samozřejmě, agility je sport pro každého pejska jakéhokoli věku. Tady je odkaz na agilityvideo jednoho moc šikovného labradořího kluka - Odkaz

15.2.2010

Míša

Omlouvám se, asi jsem ten odkaz vložila špatně, tak tady ještě jednou - Odkaz

27.2.2010

Sendy

Dobrý den, chtěla bych se zeptat od kolika měsíců bych mohla běhat agility se zlatým retrívrem? Děkuji za odpověď :o)

28.2.2010

Míša

Dobrý den, s agility můžete začít hned, jak si miminko přinesete domů (samozřejmě až po všech povinných očkováních). Naučíte se s pejskem pracovat hned od začátku a pejsek se perfektně zabaví. Přeji hodně zábavy na parkuru

10.3.2010

Ivana

Dobry den ja sem se chtela zeptat jestli je dobre trenovat se psem ktery neni muj.Dekuji za odpoved.

11.3.2010

kakouš

Ahoj mám skoro 3 letého labradora ale jeste moc nezvládá poveli hlevne ke mně myslíte že by se dalo hodit na cvičák i na agility

22.3.2010

Ewik

Ahojky mela bych dotaz.. mam doma skoro 4 letého labradora ale on je jako valecek :D aktivni jinak je ale stejne sem se chtela zeptat jestli i pes s nadváhou muze behat agility

22.8.2010

Annie

Ivana- samozrejme ze mohla, ale bylo by lepsí kdyby s ním trenoval majitel. kakouš-dalo, akorát se to nenaučí tak rychle jako štěně, ale možná se to nenaučí vůbec, záleží na jeho povaze... Ewik- agility může běhat, akorát nevím jestli je dost rychlý aby se vyrovnal ostatním. :o)

11.10.2010

Ja

mohla bych se zeptat zei může agility jednoroční fenka od labradora, prosím odpověztemi.Děkuji.

7.12.2010

zuzana

¨já mám německé ho ovčáka a chcijí přihlásit do tihlech soutěží votkkolika sesmí soutěžit a tak podobně jako přichlášky atd..

18.2.2011

Karolína H

Ahoj psí miláčci.. Mám dotaz..... Mám bernského salašnického psa a chci jí přihlásit do nějakého sportu.... Přemyšlela sem o agility a obedienci ale nevím jestli je na tento druh sportu vhodná ( Je to výstavní pes )

15.4.2011

Tereza

Karolíno,bernští salašničtí psíci jsou moc milí a pohodoví psi.Jsou také značně poslušní,ale ke sportu moc sklony nemají...Myslím,že stejně jako zlatý retrívr se víc hodí k obedience než k agility...agility je spíše pro menší obratné a aktivní psíky,kdyžto obedience je spíše pro větší psi,jako jsou retrívši,španělé,setři ale klidně i "salašničák" :-)...jestli je výstavní,můžete ho brát na výstavy,pokud je tedy s PP!!A ještě chci zdůraznit-na nějaký sport mohou psi chodit až od 1 roku!!Do tě doby mají měkké klouby a mají velikou šanci si zlomit packu!!Do jednoho roku,pejsci cjhodí pouze na kynologické cvičiště (cvičák)!!Přeji hodně štěstí!!

26.5.2011

kamila

Dobrý den.Budeme si kupovat velkého musterlandského ohaře a chtěla bych se zeptat od kdy je možné začít s pejskem trénovat a jak začínat.Někdo říká že se může začít hned ale někdo zase že až kolem minimálně půl roku,aby se mu nezničily klouby. děkuji kamila zajícová..a jestli by bylo možné psat na e-mail tak prosím pište,moc děkuji- kamila.zajicova@seznam.cz

26.5.2011

kamila

Dobrý den.:) to jsem zase já.Ještě bych se chtěla zeptat,jestli je obojek proti štěkání který jakoby dá pejskovi šok do hlasivek,jestli už je vhodný i pro štěně většího plemene.děkuji zajícová

5.6.2011

Aneta D.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,je možné dělat AGILITY se psem bez PP?nebo na tom nezáleží.Děkuji za každou odpověď.Aneta D.

5.6.2011

Aneta D.

To jsem ještě já.Chtěla jsem se ještě zeptat,nevíte někdo,jestli je někde poblíž Hranic na Moravě místo,kde se koná agility?Děkuji za odpověď.Aneta D.

27.7.2011

Daniela

Dobrý den,jaká plemena jsou vhodná na agility? Agility běhám s Vlčím špicem,ale chtěla bych si pořídit dalšího ,ale nevím vůbec jakého,určitě chci small nebo medium!

18.8.2011

zuzča

Čauky myslíte že Kavalíři jsou dobří na agility??

25.8.2011

wiky

Na agility je vhodna vetsina plemen a muze se s nimi zacit hned. Pejsek se uci prochazte tunelem a i pres prekazy, ktere maji kladiny temer na zemi. Pejske se nauci poveli prava/leva a tak dale. I psi bez PP mohou, neni to jen pro papiraky :)

28.9.2011

Zuzana .......

Mohla bych děla agility i s psem Rhodéský ridgeback?

2.10.2011

Dominik

Ahoj, chtěla bych se zeptat jaké plemena se hodí na agility???

9.10.2011

Míša

Ahoj,Před čtrnácti dny jsem si přívezla domů pejska Border kolie. Je mu 12 týdnů. Je velice aktivní a chtěla bych se věnovat agility. Od jakého věku,nebo od kdy se může začít s tréninkem? Děkuji předem za odpavěd´.

14.10.2011

......

Agility by měl běhat pouze pes, který je zdravý a má už dostatečně vyvinuté kosti. Psovodi, jejichž psi mají dysplazii kyčelních či loketních kloubů, by se měli nejprve poradit s veterinárním lékařem.

2.11.2011

anna

já dělám agility s malinoisem a ten je jak kdyby se na parkuru narodil a s mopesem jsem vyhrála 2. místo ze 14. lidi

22.11.2011

Lucka

S tréninkem agility můžete začít klidně hned po tom, co si štěně přivezete domů. Ze začátku naučíte štěňátko pouze probíhat tunely, potom obíhat bočnice ..., skákat může začít až když bude mít vyvinutou kostru. Pro štěňátka je ale podle mě z těch tréninků nejdůležitější socializace mezi spoustou psů a lidí, takže se určitě vyplatí vzít mimčo na cvičák :-)

28.12.2011

NIKOL

Mužu se někoho zeptat je vhodní agiliti pro jacka russela teriera

13.3.2012

Lucy

NIKOL, Jack russel je hodně aktivní plemeno a myslím si že bude rád za každý pohyb, který s ním vykonáš a agility ho budou určitě bavit :) zkus to a uvidíš

28.3.2012

Bella

je plemeno labrador vhodný na agility???

7.4.2012

Danaidinka

Dobrý den,mám setříka. A skáčeme spolu často. A tak se chci zeptat kde bych se mohla přihlásit na nějaké závody? Moc Děkuji

10.5.2012

Simona

Bella: Každý pejsek může cvičit tento sport ;)

14.5.2012

Baruš

moje sestřenice má křížence z útulku se kterým cvičí agility, ale nezajímá jí že pejsek má epilepsii. Pořád jí říkám ať toho nechá, ale ona si nedá říct. Mohlo by s emu stát něco vážnějšího? Pes s epilepsií na trať přece nepatří.

14.5.2012

Kiki

Má cenu začínat agility s tříletým psem? Nejsem si jistá jestli by to bylo možné, pes byl doteď v útulku a neměl moc pohybu takže by ho to mohlo i bavit. jen nevím jestli je to dobrý nápad.

13.6.2012

Indiánka

Baruš: Moji trenéři mají pejska také s epilepsií... Běhají s ním a pokud to pejska baví a nechytá kvůli agility záchvaty, myslím, že je to všechno v pořádku... Kiki: Já myslím, že ano... Já sama začala cvičit s pejsky jeden a dva roky - na našem cvičáku dokonce pejsky, kteří mají osm let začali cvičit a - VYHRÁVAT!

29.6.2012

lassie

Já mám dvě fenky voříška a novofundlandckeho psa no s tim novofundlákem agility nedělam ale s tím voříškem jo.Já mam ráda všechny psí sporty ale agility mě baví nejvíce a hned po nich pokračuje dogdencing a dogfrisbee.Agility je super sport,hlavně pro aktivní pejsánky.Mám skušenosti ze všema psíma sportama ale s agilitama asi nejvíce.

8.8.2012

Adéla

Chtěla bych se zeptat jestli bych mohla běhat s ročník jezevčíkem,který sotva zvládá základní povely a jestli jezevčíci vůbec běhají?

20.8.2012

ali

ja mam dvou letou fenku a ta ma vycvik za sebou a tet sem sni presla na agility a ty zvlada bravurne tak me rodice koupili prekasky a muj pes je to bolonak je roste ali machr ahojky ......

22.8.2012

ali

nazdarek lidi ja mam 2 rocniho bolonaka a byla sem sni na mistrovstvi evropi a obsadili jsme 1. misto sem omnoho skusenejsi nez ta anna ktera vam tady pise uplny nesmisli je ji 10 let vestemi znam ji ta se na me vsechno ptejte sem tu kazdy den seme asi s ali nej machři......... tak ahoj lidicky

9.3.2013

neřeš

Ali...myslím,že tobě bude taky nějak 9 až 11 let.Máš chyby v pravopisu...a ani nevěřím to s tím mistrovství Evropy....nepiš sem nesmysly...

27.8.2013

Besi123456

Prosim vas, myslite ze bych Jorksirka mohla dat do Agility. Nebo jakou soutez mi pro Jorksira radite, kromne vystav. Dekuji

3.4.2014

Pro Besi123456

Myslim že agility pro Yorkšíra jde.

27.4.2014

Áďa

Ahoj Všichni, myslím že agility je opravdu dobrý sport nejen pro pejska ;) !Určitě se mĕ ptejte zde.Tuto stránku navštĕvuji pravidelnĕ.

28.4.2014

Áďa

Ahoj holky a kluci,asi každýmu tady došlo jak si Ali vymejšlí . Moc to nedomyslela :) !!!! Je vidĕt jak o Agility nic neví protože nemůže její pejsek mít výcvik za sebou když základní poslušnost může mít pes až za 5 let a jejímu jsou 2. Neposlouchejte ji a trénuje si podle sebe a já vĕřim že ty a tvůj pejsek nĕco dokážete ^-^ .

26.8.2014

naty

my máme 3 letou fenku labradora a skáče bezvadně hodila by se na nějaký závody.

6.9.2014

vanda

moj pes vie agillity ale nechce skakat cez prekazky ostatne som ho naucila ja sama a mam 11 rokov

29.11.2014

Agility v Praze

Neměl by někdo zájem o více méně pravidelné tréninky agility v Praze? Vhodné především pro úplné nebo mírně pokročilé začátečníky. Většinou cvičíme v oblasti Prahy 11 na pronajatém parkuru. Cena za hodinu se pohybuje od 50 do 100 Kč. V případě zájmu pro bližší info pište na e-mail: agi.agility@centrum.cz

5.1.2015

Jol.

Dobrý den,mohl by běhat agility i trpasličí jezevčík? Je napsrosto zdraví, budou mu 2 roky a má i PP a je čistokrevný. Ovládá základní cviky. Mě jen jde o to jestli může když je delší a menší. Děkuji za odpověď.

10.1.2015

Agility v Praze

Jol. - Samozřejmě! ;)

21.1.2015

Agility v Praze

OPRAVA E-MAILU: agility.agi@centrum.cz

17.3.2015

Verča

Ahoj mohla bych se zeptat, jestli agility můžou cvičit i němečtí ovčáci. Moc děkuji za odpověď.

9.4.2015

Qersaia

To Verča: Jistěže můžou. :) Těžko budou se svou stavbou těla rychlí jako bordery, ale to rozhodně není důvod necvičit a nezávodit!

17.4.2015

Pro vanda

No to třeba může být ten problém, neříkám že musí, ale může. Zkus se o skákání pobavit s nějakým odborným trenérek. :D Pokud tam ale chodíš, už ti neporadím :D

27.7.2015

blaboly

od kolika se smi se psem behat agility zavodne???

28.12.2015

misa

Dobry den, chci se zeptat, moje fenka he velmi temperamentni a proto bych s ni chtela delat agility, ale ma trochu problemy s poslusnosti v pritomnosti jineho psa. A ja uz nemam na agility kondici, ale mohla by dcera(11 let), lze to? Fenecka ma uz dva roky, buds takova porat.

29.12.2015

Barča

chtěla bych se zeptat, když pes nechodí na cvičák, ale agility mu jde, je možné jít na závody bez toho aby byl psaný pod cvičákem?

13.1.2016

ANA

misa:podle toho co mate za pejska. Na agility musí poslouchat. Je totiž problém ,když odbíhá z parkuru ,až zvládnete základní poslušnost hlastese

13.1.2016

ANA

Barča:SAMOZDŘEJMĚ ŽE TO JDE, ALE MUSI POSLOUCHAT V PŘITOMNOSTI CIZICH PSU. TO MU BUDE ZE CVIČÁKU CHYBĚT. BYT TEBOU BYCH PARKRAT JEZTE ZKUSILA AGILITIT MEZI PSY. PODLE TOHO JAK TO PEJSKOVI PUJDE SE MUZETE PRIHLASIT NA ZAVODY. AT VSICHNI KOUKAJI ZE I PES , KTERY NECHODI NA CVIČAK MUZE VYHRAVAT.:)

21.2.2016

Lucka

Můžou dělat agility i kříženci?

21.3.2016

Štěpánka

je plemeno ZIATÉHO RETRÍVRA vhodné na agility?????? Předem děkuji! Ahoj,Štěpánka

1.4.2016

Lenka

Může na soutěže pes který nemá PP?

4.5.2016

Lída

Jasně že může pes bez PP, jen se nesmí účastnit závodů, které jsou vyhlášeny pouze pro psy s PP, např. Mistrovství čr border kolií

19.5.2016

Agi

Agility tréninky v Praze Odkaz

2.7.2016

VICTORIA KONVALINOVÁ

Děkuji za dobré rady.Určitě to vyzkouším.

28.8.2016

Ela

Dobrý den, za pár týdnů jedu s mojí dvouletou fenkou na naše první neoficiální závody. Nevím jak to na nich chodí, tak se chci zeptat co vse si s sebou vzít a co dělat/kam jít po příjezdu a také jestli mohu s pejskem startovat zároveň. Agility cvičíme jen asi 2 - 3 měsíce, ale je moc šikovná tak jsme to chtěli zkusit - přihlásili jsme se do začátečníků, tak mi prosím napište jestli je trať jednoduchá a z kolikati překážek se skládá (mám malého pejska)). Děkuji za odpověď

29.8.2016

Hanka

Dobrý den. Budeme si pořizovat fenečku King Charlese Španěla a ráda bych se zeptala, od kdy je dobré začít chodit na cvičák a seznamovat se a začít cvičit agility? Předem Vám velice děkuji za odpověď

12.11.2016

anonym

Mám fenu která skočí až jeden metr do výšky. Ale na závody nejezdíme kuly to mu že nesnáší fenky. Ale jinak by jsme jezdily.

25.3.2017

Jana

Ahoj,chci začít běhat agiloti se svou tenkou hladkosrstého foxteriéra.ale když skaceme překážky snaží se je obejít nebo podlizt a někdy se snaží je zbourat poradil by mi někdo co s tím máma dělat?

13.4.2017

Dominika

Ahoj,chcela bi som sa opytat ze ci je vhodne trenovat agility aj s Srncim Ratlikom dakujem

10.7.2017

Natálie

Od jakého roku/měsíce můžu cvičit agility s Australským ovčákem?☺

Vložit příspěvek
Používejte diakritiku. HTML značky zakázány. Diskutujte pouze k tématu. Pokud máte zájem o odbornou radu, napište spíše do veterinární poradny. Zde Vám autoři neodpoví.

Vložením diskuzního příspěvku souhlasíte s pravidly vkládání diskuzních příspěvků
Prosím přihlašte se pokud chcete komentovat
Text:
 
Publikování nebo šíření obsahu muj-pes.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno: muj-pes.cz © 2010
Řešení problémů, webmaster: webmaster@muj-pes.cz; Redakce:info@muj-pes.cz